PhD-, MSc-témák

Az ÖK kutatói, témavezetői által kiírt témajavaslatok egyetemi és doktori iskola hallgatóknak.

Témacím Témavezető
Választott táj-, környezet- vagy természetföldrajzi feladat megvalósítása új QGIS-csomagként Bede-Fazekas Ákos, PhD
Választott táj-, környezet- vagy természetföldrajzi feladat megvalósítása új ArcMap-csomagként Bede-Fazekas Ákos, PhD
Többfajú növényi inváziók hatása a növényzet lokális és táji léptékű diverzitására Lengyel Attila, PhD
Térképen ábrázolt karakteres fák tájkarakter-formáló szerepe Bede-Fazekas Ákos, PhD
Térképen ábrázolt karakteres fák ökológiai értéke Bede-Fazekas Ákos, PhD
Térinformatikai lehetőségek nem térinformatikai célra fejlesztett szoftverekben Bede-Fazekas Ákos, PhD
Tájváltozási folyamatok elemzése georeferált katonai térképek segítségével Bede-Fazekas Ákos, PhD
Táj-, környezet- vagy természetföldrajzi tematikájú online térképes alkalmazás fejlesztése Bede-Fazekas Ákos, PhD
Táj-, környezet- és/vagy természetföldrajzi feladatok megoldására fejlesztett térinformatikai szoftverek és modulok áttekintése Bede-Fazekas Ákos, PhD
Statikus és dinamikus tartalékképzés (farmolás) modellezése prokarióták esetén
Spontán erdősödő-cserjésedő gyepek vegetációdinamikai vizsgálata az Északi-középhegységben és az Alföldön Demeter László
Programnyelvek a földrajz és a térinformatika szolgálatában Bede-Fazekas Ákos, PhD
Potenciálisvegetáció-térképek alkalmazási lehetőségei a tájvédelemben, tájrehabilitációban, térségi tervezésben és zöldúttervezésben Bede-Fazekas Ákos, PhD
Potenciális természetes növényzet a tájértékelés szolgálatában Bede-Fazekas Ákos, PhD
Potenciális és aktuális vegetáció közti különbség mint a táj természetességének indikátora Bede-Fazekas Ákos, PhD
Népi állatismeret ökológiai és természetvédelmi vonatkozásai: etnozoológiai kutatások a Kárpát-medence és Moldva magyarlakta területein Ulicsni Viktor, PhD
Nem őshonos, inváziós növényfajok hatása a parlagszukcesszióra Csecserits Anikó, PhD
Milyen természeti, gazdasági és szociális háttérváltozók befolyásolják a hazai ökoszisztéma szolgáltatások területi mintázatait? Tanács Eszter, PhD
Milyen hatással vannak a telepített vadvirágos parcellák a szomszédos mezőgazdasági területek élővilágára? András BÁLDI, DSc, member of the Academia Europaea
Méhlegelők szerepének és a méhészek által használt növényfajok megítélésének változása az elmúlt 100 évben – egy irodalomelemzés Kovács-Hostyánszki Anikó, PhD
Magyarország jövőben várható éghajlatával analóg területek keresése Bede-Fazekas Ákos, PhD
Magyarország jövőben várható éghajlatának bemutatása online térképes alkalmazással Bede-Fazekas Ákos, PhD
Madarak megtelepedése és élőhely használata telepített vadvirágos parcellákban András BÁLDI, DSc, member of the Academia Europaea
Különböző erdőgazdálkodási módok hatása a termőhelyre, biodiverzitásra és felújulásra Ódor Péter, az MTA doktora
Kiválasztott vegetációtípus osztályozása és tipizálása egy tágabb földrajzi régióra kiterjedően fajkompozíció és növényi jellegek alapján Lengyel Attila, PhD

Oldalak