Juhász, E., Biró, M., Ulicsni, V., Molnár, Zs.: Természetvédők és kutatók ismeretei az eurázsiai hód kapcsán (2019)

Juhász, E., Biró, M., Ulicsni, V., Molnár, Zs.
2019
Természetvédők és kutatók ismeretei az eurázsiai hód kapcsán a Kárpát-medencében I.: elterjedés, életnyomok, az együttélés lehetőségei, az elhullás okai.
Természetvédelmi közlemények, 25: 59-79.
Csatolt dokumentum: 
Összefoglaló: 

Az eurázsiai hóddal kapcsolatos szakmai ismeretek jelentős része a helyi természet-védők és kutatók publikálatlan tudásanyagában található. Kárpát-medencében élő szakembereket kértünk fel arra, hogy osszák meg velünk tapasztalataikat a faj elterjedését, életmódját és a konflik-tust érintő kérdésekben. Az elhangzott információkat szakirodalmi környezetben értelmezve új ösz-szefüggéseket és kutatási irányokat kerestünk. A hód valamennyi folyónkon jelen van, az állomány növekszik, ezzel párhuzamosan az együttélés lehetőségének megteremtése egyre több térségben jelent kihívást. A hód általi fadöntés mellett a faj gátépítése, valamint üregásási tevékenysége is konfliktusok forrása. Adatközlőink válaszai fontos hézagokat töltenek be, általuk válik lehetővé a hazai tudásanyag újraértelmezése, szintetizálása és a megismert jelenségek nyugat-európai példák-kal való összevetése.