Biró, M., Molnár, Zs., Babai D....:Történeti adatok pannon vizes élőhelyek legeltetéséről (2019)

Biró, M., Molnár, Zs., Babai D., Dénes A., Fehér S., Szabados K., Kiš, A., Demeter L., Sáfián L., Barta S., Öllerer K.
2019
Történeti adatok pannon vizes élőhelyek legeltetéséről az elmúlt évszázadokból – szemelvénygyűjtemény.
In: Tóth, Albert; Tóth, Csaba Albert (szerk.) A Hortobágyi Természetvédelmi Kutatótábor 45 éve. Kisújszállás, Magyarország: Alföldkutatásért Alapítvány, pp. 143-165., 23 p.
Összefoglaló: 

Ez a tanulmány egy szemelvénygyűjtemény, amelyben összerendeztük azokat az általunk
legfontosabbnak tartott idézeteket, amelyek alapján képet alkothatunk a pannon mocsarak
és más vizes élőhelyek legeltetésének 300 éves múltjáról. Az idézeteket a jószág típusa
szerint rendeztük; Magyarország és a környező országok területéről származnak (Szerbia,
Horvátország, Románia, Szlovákia és Ukrajna). Az adatgyűjtést kulcsszavas kereséssel
végeztük a következő két online adatbázisban: Arcanum digitális Tudománytár
(https://adtplus.arcanum.hu/hu/) és Hungaricana Közgyűjteményi Portál
(https://library.hungaricana.hu/). A gyűjtéshez felhasználtunk olyan egyéb néprajzi,
helytörténeti, agrár és botanikai szakcikkeket és könyveket is, amelyek nem szerepelnek
ezekben az adatbázisokban.