Evolúciótudományi Intézet

Az evolúció a biológia tudományának centrális, szervező aspektusa, hiszen „a biológiában mindennek csak az evolúció fényében van értelme” (Theodosius Dobzhansky). Ez a központi szerep teszi az „evolúciós gondolatot” széleskörűen alkalmazhatóvá az élettudo- mányokban, és teremti meg a lehetőségét az ennél szélesebb körű alkalmazásoknak is (természettudományok, műszaki tudományok, orvoslás, nyelvészet, pszichológia). Az Evolúciótudományi Intézet a magyarországi elméleti evolúcióbiológia zászlóshajója.

A Szathmáry Eörs által felépített, nemzetközi hírű tudományos iskola mintegy h a r m i n c é v e s múltra tekint vissza. Az iskola magját bő negyedszázadon át az MTA által az ELTE TTK-n működtetett elméleti evolúcióbiológiai kutatócsoport adta, s nemzetközi beágyazottságát a Collegium Budapest - Institute of Advanced Study tovább erősítette.

A megalakulás utáni első évtizedben a kutatások fókuszában a nagy evolúciós átmenetek, valamint az élet keletkezésének és korai evolúciójának vizsgálata állt. A kutatócsoport létszámának folyamatos bővülésével a vizsgált területek száma is növekedett: a korábbi sikeresen művelt témák mellett a 2000-es években kutatások indultak a kommunikáció és a nyelv evolúciójáról, az együttműködés evolúciós gyökereiről (molekuláris szinttől az emberig), a földi élet megjelenése előtti kémiai evolúcióról, valamint az asztrobiológia evolúciós vonatkozásairól. Az utóbbi években az intézet kutatási portfóliója tovább bővült: alapvető kutatások kezdődtek az evolúciós dinamikák lehetőségéről és szerepéről az emberi kognitív folyamatokban (darwini neurodinamika), a különböző betegségek evolúciós hátteréről (darwini medicina), kialakulóban van az ország első evolúciós robotikai laboratóriuma, valamint intenzív vizsgálatok folynak a klímaváltozás hatására megjelenő új betegségek előrejelzésének és kontrolljának evolúciós vonatkozásairól.

Az Ökológiai Kutatóközpont új intézete kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerrel, erős pályázati potenciállal, valamint komoly hazai felsőoktatási tapasztalattal bír. Az intézet célja nemzetközi színvonalú elméleti biológiai kutatások folytatása az alapkutatásoktól a társadalmilag közvetlenül hasznosuló alkalmazásokig.