Kutatók

Név Kutatási téma
Abonyi András, PhD
tudományos munkatárs
közösségi ökológia, biodiverzitás—működés (BEF), fitoplankton, chytrid alga paraziták, nagy folyók
Ács Éva, az MTA doktora
csoportvezető
tudományos tanácsadó
fitobentosz, algák, ökológiai állapotértékelés, kovaalga taxonómia
Arany Ildikó
tudományos segédmunkatárs
ökoszisztéma szolgáltatások
Aszalós Réka, PhD
tudományos munkatárs
erdődinamika, természetes bolygatások, természetvédelmi erdőkezelés, ökoszisztéma szolgáltatások
Bácsiné Béres Viktória, PhD
tudományos főmunkatárs
bentikus algák, trait vizsgálatok , algák taxonómiája
Báldi András, az MTA doktora
csoportvezető
tudományos tanácsadó
biodiverzitás, ökoszisztéma szolgáltatások, természetvédelmi biológia, IPBES
Barta Barbara
tudományos segédmunkatárs
Bartha Sándor, PhD
tudományos tanácsadó
mikrocönológia, társulásszerveződés, vegetációdinamika, térbeli statisztika, téridődinamikai modellek, száraz gyepek és parlagok ökológiája
Batáry Péter, az MTA doktora
csoportvezető
tudományos tanácsadó
természetvédelmi biológia, agrár-környezetvédelmi programok, élőhely-fragmentáció, szegélyhatás
Báthori Ferenc
hangyák, biodiverzitás, parazitológia, taxonómia
Bede Ádám, PhD
tudományos munkatárs
tájrégészet, történeti ökológia, tájtörténet, településtörténet, Alföld, halmok, helynevek
Bede-Fazekas Ákos, PhD
tudományos munkatárs
éghajlatváltozás, potenciális vegetáció, dísznövény, ökológiai modellezés, R, programozás
Berczik Árpád akadémikus, az MTA doktora, ny. egyetemi tanár
kutató professzor emeritus
hidrobiológia, ökológia, zoológia
Biró Bernadett
együttműködő kutató (külsős)
zuzmók, zuzmókémia
Biró Marianna, PhD
tudományos munkatárs
történeti tájökológia és ökológiai emlékezet kutatása, Natura2000 élőhelyek hosszú-távú változásai vizes élőhelyek legeltetése
Boda Pál, PhD
tudományos főmunkatárs
hidrobiológia, makroszkopikus gerinctelenek, közösségökológia, természetvédelmi biológia, biológiai vízminősítés, monitorozás
Bölöni János, PhD
tudományos munkatárs
erdőökológia, erdei biodiverzitás, erdőtörténet, tölgyesek szerkezete, élőhely-térképezés
Borics Gábor, az MTA doktora
osztályvezető
tudományos tanácsadó
fitoplankton, tér-időbeli mintázatok, Víz Keret-irányelv, ökológiai állapotértékelő módszerek

Oldalak