Szemelvények az erdőökológiából

(, 2021, Futó projekt)
A projekt fő vezetője: 
Ódor Péter
A projektet vezető intézmény: 
ÖK ÖBI
Rövid leírás: 

Szemelvények az erdőökológiából PhD tárgy leírása

Oktatók: Aszalós Réka, Bölöni János, Frank Tamás, Kovács Bence, Ódor Péter, Tinya Flóra.

Leírás

Az ELTE Biológia doktori Iskolában és a SOE Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodás Tudomáynok Doktori Iskolában meghirdetett PhD tárgy az erdőökológia egyes témaköreit (erdőtársulástan, erdődinamika, erdőgazdákodás, erdőszerkezet, erdők termőhelyi viszonyai, erdei ökoszisztémák anyagforgalma) dolgozza fel elméleti és gyakorlati oktatás keretében. A témakörök elsősorban a mérséklet övi erdőkre vonatkoznak. A tárgy oktatói az ÖK ÖBI Erdőökológiai Kutatócsoportjának tagjai, a tárgyat Ódor Péter csoportvezető koordinálja.

A tárgy kreditértéke: 4
A tárgy óraszáma: 26 (15 óra elmélet, 11 óra gyakorlat)
A tárgyat blokkosítva, két munkanap alatt tartjuk, az elméleti órákra délelőtt kerül sor Vácrátóton az ÖK ÖBI-ben, a gyakorlati oktatást terepi helyszíneken (Pilisszentkereszt, Fót) tartjuk a délutáni órákban. A tárgy számonkérése házidolgozat alapján történik, amelyet a hallgatók tárgy résztémáiból választhatnak, és az oktatók által adott szakirodalom feldolgozásán alapulnak.

Tematika

Elmélet (15 óra)

Bölöni János: Mérsékeltövi erdős biomok és a hazai erdőtársulások áttekintése (2 óra)
Ódor Péter: A mérsékletövi lomberdők dinamikája (2 óra)
Aszalós Réka: A tűz erdődinamikai szerepe, a boreális és mediterrán erdők dinamikája (2 óra)
Frank Tamás: Erdőgazdálkodási rendszerek a mérsékeltövi lombos erdők zónájában (2 óra)
Ódor Péter: Holtfa biológiai jelentősége (1 óra)
Frank Tamás: Erdei mikrohabitatok jelentősége (1 óra)
Kovács Bence: Az erdei mikroklímát meghatározó tényezők (2 óra)
Tinya Flóra: Erdei fényviszonyok jelentősége az aljnövényzetben és a felújulásban, a lékekben zajló folyamatok (2 óra)
Aszalós Réka: Az erdők szerepe a C körforgalmában (1 óra)

Gyakorlat (11 óra) (Pilisszentkereszt, Fót)

Erdei termőhely (mikroklíma, fény, talajnedvesség) mérésének módszerei