TÖRTÉNETÜNK

A Magyar Tudományos Akadémia 2011 során átszervezte kutatóintézet-hálózatát. Így hozta létre 2012. január 1-jén az MTA Ökológiai Kutatóközpontot. Az átalakulás során az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete és az MTA Duna-kutató Intézete az MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézetbe integrálódott. Mivel a tihanyi intézet lett a jogelőd, a kutatóközpont alapítása így 1926-ra datálódik. Az átalakulást elnöki biztosként Botta-Dukát Zoltán vezette. A kutatóközpont első főigazgatója 2018 végéig Báldi András volt.


Balatoni Limnológiai Intézet

A Balaton tanulmányozását a Magyar Földrajzi Társaság indította el 1891-ben. Ezt követően leírták a tó geológiai történetét, fizikai, kémiai és biológiai jellegzetességeit, feltárták a Balaton-környék régészeti múltját és korabeli társadalmi állapotát. A Balaton Tudományos Tanulmányozásának Eredményei című könyvsorozatot Lóczy Lajos szerkesztette. A Magyar Biológiai Kutatóintézetet 1926-ban Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter alapította meg Tihanyban. Tovább >>


Duna-kutató Intézet

1957-ben, Dudich Endre akadémikus javaslatára, a Magyar Tudományos Akadémia az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közös kutatócsoportot hozott létre. A kutatócsoport MTA Magyar Dunakutató Állomás néven jött létre, és ebben a szervezeti formában működött 1976-ig. 1977-től az MTA Botanikai Kutatóintézetének (1984-től MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet) egyik osztályaként folytatta tevékenységét, továbbra is MTA Magyar Dunakutató Állomás néven. Tovább >>


Evolúciótudományi Intézet

Az evolúció a biológia tudományának centrális, szervező aspektusa, hiszen „a biológiában mindennek csak az evolúció fényében van értelme” (Theodosius Dobzhansky). Ez a központi szerep teszi az „evolúciós gondolatot” széleskörűen alkalmazhatóvá az élettudo- mányokban, és teremti meg a lehetőségét az ennél szélesebb körű alkalmazásoknak is (természettudományok, műszaki tudományok, orvoslás, nyelvészet, pszichológia). Az Evolúciótudományi Intézet a magyarországi elméleti evolúcióbiológia zászlóshajója. Tovább >>


Ökológiai és Botanikai Intézet

Az intézet 1952-ben alakult az MTA kutatóintézet-hálózatának tagjaként mint Botanikai Kutatóintézet, majd 1978-tól a Magyar Dunakutató Állomás csatlakozásával az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete néven működött tovább. Fő célja az ország természe- tes növényzetének megismerése. A vegetációtípusok és tájegységek részletes leírása mellett hamarosan elkészült Magyarország természetes növényzetének rekonstruált térképe, amely eurázsiai léptékű fejlődéstörténeti összefüggésekbe helyezte a hazai vegetációt. Tovább >>