ÖK Operatív Titkárság

Bajusz Tamás, ügyvezető igazgató
M. Nagy Domonkos, ügyvezető igazgatóhelyetes
Mázsa Katalin, tudományos menedzser
Draskóczy Eszter, kommunikációs vezető
Mátyók Henrietta, titkárnő

Vízi Ökológiai Intézet
1113 Budapest, Karolina út 29.
Elérhetőségeink

Feladatai:

 • Közvetlenül segíti az ügyvezető igazgatót feladatai ellátásában.
 • Általános felelősség a Kutatóközpont szabályszerű és racionális működéséért.
 • Részt vesz a kutatóközpont szervezeti egységei közötti koordináció ellátásában.
 • A kutatóközpont szerződésállományának kezelése.
 • Az iktatás és irattározás biztosítása, a Kutatóközpont külső és belső levelezésének a jogszabályban előírt módon történő őrzése és nyilvántartása.
 • Közreműködik a kutatóközpont rendezvényeinek lebonyolításában.
 • Közreműködik a kutatóközpont működése során esetlegesen felmerült problémák megoldásában, általános vagy egyedi meghatalmazás alapján eljár mindazon ügyekben, amelyekkel a főigazgató/ügyvezető igazgató megbízza.
 • A Kutatóközpont és a középiskolák, egyetemek közti kapcsolat megszervezése, a meghívandó iskolákkal való állandó kapcsolattartás, az iskolákból az Intézettel szorosabb kapcsolatba lépő diákok szakmai munkájának segítése.
 • A Kutatóközpont egészének és egészéről (elsősorban a nem tudományos fórumok felé) szóló népszerű tudományos könyvek, könyvrészletek, cikkek felügyelete, a napi sajtó felügyelete, a Kutatóközpont közösségi oldalainak (pl.: facebook és twitter profil) kialakítása, felügyelete.
 • A Kutatóközpont honlapjának folyamatos felügyelete, frissítése, karbantartása, PR anyagok rendszeres elhelyezése a honlapon.
 • A Kutatóközpont érdekében végzett PR tevékenység.
 • Tudományos tanácsadás az Intézeti kutatómunka iránt érdeklődőknek (szakemberek, újságírók, riporterek, diákok), nem szakmabeliek tanácskérő leveleinek megválaszolása.
 • Gondoskodás a Kutatóközpontot érintő információk Intraneten történő közzétételéről.
 • A Kutatóközponttal kapcsolatos relikviák (cikkek, dokumentumok, kép- és hanganyagok) hagyományos, illetve számítógépes archiválásáról való gondoskodás