ÖBI Lendület Ökoszisztéma-szolgáltatás Kutatócsoport

A kutatócsoport tevékenysége: 

A biológiai sokféleség pusztulásával az emberiség fennmaradását biztosító ökoszisztéma szolgáltatások is veszélybe kerültek. Kutatásunk célja, hogy néhány fontos ökoszisztéma szolgáltatás ökológiai alapjait feltárja, és európai összefüggésbe helyezze, ezáltal a fenntartható élőhely- és tájhasználat kialakítását lehetővé tegye mind nemzetközi, mind hazai szinten. Vizsgáljuk többek között a beporzást, a rovarpredációt, valamint a lebontást a helyi és táji tényezők függvényében, ideértve az inváziós növényfajok hatásának elemzését. Eredményeinket hazai adatbázisok segítségével kiterjesztjük országos szintre, illetve kooperációk révén nemzetközi szintre. Végül az eltérő ökoszisztéma szolgáltatásoknál kapott mintázatok szintézise, és interdiszciplináris kooperációk által minél szélesebb körű természetvédelmi javaslatok megfogalmazására törekszünk.
https://ecosystem-services.ecolres.hu

Válogatott publikációk:

2020

Ruckelshaus, Mary H. ; Jackson, Stephen T. ; Mooney, Harold A. ; Jacobs, Katharine L. ; Kassam, Karim-Aly S. ; Arroyo, Mary T.K. ; Báldi, András ; Bartuska, Ann M. ; Boyd, James ; Joppa, Lucas N. et al. (2020): The IPBES Global Assessment: Pathways to Action TRENDS IN ECOLOGY & EVOLUTION Online first p. & (2020)

2019

Kovács-Hostyánszki A., Földesi R., Báldi A., Endrédi A., Jordán F. (2019): The vulnerability of plant-pollinator communities to honeybee decline: A comparative network analysis in different habitat types Ecological Indicators 97: pp. 35-50

2018

Czúcz, B ; Arany, I ; Potschin-Young, M ; Bereczki, K ; Kertész, M ; Kiss, M ; Aszalós, R ; Haines-Young, R (2018): Where concepts meet the real world: A systematic review of ecosystem service indicators and their classification using CICES ECOSYSTEM SERVICES 29 pp. 145-157. , 13 p.
Kőrösi Á, Markó V, Kovács-Hostyánszki A, Somay L, Varga Á, Elek Z, Boreux V, Klein A, Földesi R, Báldi A. (2018): Climate-induced phenological shift of apple trees has diverse effects on pollinators, herbivores and natural enemies PeerJ 6:e5269

2017

Kovács-Hostyánszki A., Espindola, A., Vanbergen, A.J., Settele, J., Kremen, C. and Dicks, L.V. (2017): Ecological intensification to mitigate impacts of conventional intensive land use on pollinators and pollination Ecology Letters 20: pp. 673–689.
Projektek: 
2021 - 2025 H2020 Safeguarding European wild pollinators (Safeguard (101003476) - Báldi András, az MTA doktora)
2021 - 2023 Strengthening Pollinator Recovery through INdicators and monitorinG (SPRING) (SPRING - Kovács-Hostyánszki Anikó, PhD)
2020 - 2023 Csípőszúnyogok kettős szerepben: beporzók és vírusvektorok (Csípőszúnyogok kettős szerepben - Soltész Zoltán, PhD)
2019 - 2020 A társadalmi jóllét ökológiai alapjai - tájhasználat és klímaváltozás hatása vízi és szárazföldi ökoszisztémákra (Kiválósági Együttműködési Program - Báldi András, az MTA doktora)
2018 - 2022 Developing SUstainable PERmanent Grassland systems and policies (Super-G - Báldi András, az MTA doktora)
2011 Lendület Projekt - A biodiverzitás hatása egyes ökoszisztéma szolgáltatásokra (Lendület - ökoszisztéma szolgáltatások - Báldi András, az MTA doktora)